Welke waarden geef jij (je) kinderen mee?

Een kind leren om een goed, aardig en sociaal persoon te zijn, zijn enkele van de meest belangrijke lessen die we kunnen meegeven gedurende de kindertijd. Als we hierin slagen, dan zullen ze hier veel voordeel van hebben in ontwikkeling en hun toekomst.

Als een kind vreedzaam en vriendelijk is en het niet te egoïstisch of agressief, dan zal het meer door anderen worden gewaardeerd en een gezond gevoel van eigenwaarde ontwikkelen.

“Er is geen betere manier om de aard van de ziel van een samenleving vast te stellen, dan aan de hand van de manier waarop diens kinderen worden behandeld.”

-Nelson Mandela-

Goedhartige en meelevende  kinderen hebben een grotere gevoeligheid ten opzichte van de wereld, mensen en dieren, wat op zijn beurt helpt een betere wereld te creëren.
Hoe mooi zal het zijn wanneer we deze levenslessen delen met kinderen:

  1. Dankbaarheid

Onze kinderen bijbrengen hoe belangrijk dankbaarheid is zal de eerste steen zijn die we leggen voor de fundering van ons geweldige kasteel. De magische woorden (alsjeblieft en dankjewel) openen vele deuren voor degenen die ze gebruiken en zijn het beste visitekaartje. Dankbaarheid is de eerste stap naar vriendelijkheid en medeleven.

Het is echter niet genoeg om er simpelweg op te staan dat onze kinderen de magische woorden werkelijk overal voor uitspreken zonder hen de waarde ervan te leren; het gaat niet alleen om het zeggen van dankjewel, maar om het voelen van dankbaarheid voor wat ze hebben (voor hun speelgoed, voor de zorg die je hen biedt, voor de kansen die voor ze beschikbaar zijn…).
Een kind moet weten en begrijpen hoe krachtig dankbaarheid is om verdere goedheid te genereren. Zo zullen ze de waarde leren van wat ze hebben en wat ze krijgen.

  1. Solidariteit

Solidariteit bestaat uit geven wat we hebben, niet slechts wat we te veel hebben. 

Zoals in alles in het leven, zijn we het voorbeeld voor onze kinderen en dus zouden we ze van kinds af aan ook moeten leren wat de waarde is van het delen met en het helpen van hen die hulp behoeven.

Het is dan ook goed voor kinderen om te zien hoe ze kunnen participeren in groepsprojecten die gericht zijn op het oplossen van problemen waar ze zelf niet direct bij betrokken zijn. Op deze manier is hun leven vol voorbeelden van hoe het bieden van hulp het leven van anderen kan verbeteren. Sociale samenwerking is een zeer belangrijke motivator en is iets dat we als volwassenen en leraren verplicht zijn om onze kinderen bij te brengen.

  1. Emotionele intelligentie

“Ze leerden ons van kinds af aan hoe het lichaam zich vormt -de organen, de botten, de functies, de ruimtes- maar we hebben nooit geweten waar de ziel van gemaakt was.”

-Mario Benedetti-

Ook dit is een steen die de fundering vormt voor het uitgroeien tot goedhartige wezens.  Kinderen zouden moeten leren om hun emoties te herkennen en reguleren.

Het doel van emotionele intelligentie is het ontwikkelen van vriendelijkheid, ervoor zorgen dat het groeit samen met empathie en liefde. Emoties dienen als motivatie, maar ook als een beginpunt voor goede communicatie en respect voor anderen.

  1. Moeite en samenwerking

Als je iets wil, dan zul je moeten samenwerken.
“Als je snel wilt gaan, loop dan alleen. Als je ver wilt gaan, loop dan in een groep.”
-Afrikaans gezegde-

We weten heel goed dat onze kinderen kunnen samenwerken en dat dit ze bovendien zeer gelukkig maakt. Dus zouden we, wanneer het mogelijk is, kinderen met ons moeten laten samenwerken bij het uitvoeren van taakjes in en rondom het huis en kunnen we ze leren dat elke inspanning zo zijn beloning kent.

  1. Ambitie

Onze kinderen waarden bijbrengen en hun kennis bijschaven zorgt ervoor dat ze de wereld binnen hun bereik hebben. Wat we bedoelen is dat als ze niet weten dat ze de maan kunnen aanraken, ze dit ook niet zullen proberen; dus voorzie hen van de trap.

Het is zeer belangrijk om onze kinderen de kans te geven om te groeien en om vriendelijkheid, compassie en empathie in hun harten te laten ontwikkelen. Op deze manier moedigen we hun geluk en welzijn aan en natuurlijk dat van de rest van de wereld.