Er bestaan geen slechte eigenschappen maar wel slecht gebruikte eigenschappen.
Wanneer je je eigenschappen beheerst wil dat zeggen dat je de eigenschappen op het juiste moment, juiste manier en juiste plaats aanwendt.
Dezelfde eigenschap die op de juiste tijd en plaats een positieve kracht is, zal op de verkeerde tijd en plaats een negatieve kracht voor je zijn.

Weet jij je krachten in balans te brengen door de juiste eigenschap op het goede moment te gebruiken dan is er een gevoel van bevrijding, tevredenheid en balans in je leven.

Hoe is jouw balans in de volgende 12 paren van eigenschappen:

zwijgen en  spreken
ontvankelijkheid en vasthoudendheid
volgzaamheid en heerszucht
deemoed  en zelfvertrouwen
overmoed  en  bezonnenheid
kritiekloosheid  en  onderscheidingsvermogen
voorzichtig  en  moed
bezitloosheid  en  materialistisch
ongebondenheid  en trouw
zelfgeldingsdrang   en  teruggetrokkenheid
doodsangst  en  zich vastklampen aan het leven
onverschilligheid  en liefde

Een hele kunst om al deze paren  te beheersen in de hectiek van alle dag. Maar wel de moeite waard om ermee aan de slag te gaan.