‘Geef om Elkaar’ organiseert sponsorloop kinderen voor kinderen:

GUN ALLE KINDEREN EEN WARME KERST! 

Op televisie zie je feestelijk versierde kerstbomen en mooi gedekte tafels met blije kinderen en heerlijke gerechten. Maar jouw ouders hebben geen geld voor deze gezellige extra’s… Klasgenootjes vertellen over alle speciale cadeautjes die zij in de decembermaand hebben gekregen, terwijl jij niets hebt om uit te pakken… December is een maand waarin juist kinderen in een achterstandsituatie meer dan ooit kind moeten kunnen zijn. Want juist in deze maand worden zij geconfronteerd met hun “anders zijn”. Omdat zij geen cadeautje vinden in hun schoen, terwijl ze wel in diezelfde Sinterklaas geloven, geen kerstboom hebben en niet van uitgebreide familiediners genieten, omdat ze op of onder de armoedegrens leven.

Sponsorloop voor bijstandskinderen
Op woensdag 13 december van 14.00 tot 16.00 uur organiseert ‘Geef om Elkaar’ en sponsorloop voor kinderen. Per gelopen of gerend rondje kunnen zij zo bijdragen aan de speciale kerstpakketten voor (gezinnen van) leeftijdsgenootjes.

De actiemiddag
Alle kinderen in de basisschoolleeftijd in de regio Eindhoven zijn van harte uitgenodigd mee te lopen.
Datum              : Woensdagmiddag 13 december
Tijdstip : Ontvangst 13.30 uur, de loop vindt plaats in groepen onderbouw en
Locatie : Eindhoven Atletiek, JC Dirkxpad 7, 5631 BZ Eindhoven
Prestatie           : Op een baan van 400 meter rennen (of lopen) kinderen maximaal 5 rondes
Opbrengst        : Door zich voor minimaal € 2,50 per gelopen ronde te laten sponsoren, dragen
de kinderen bij aan een warme kerst voor leeftijdsgenootjes. De bijdrage wordt die middag zelf overhandigd
Entertainment   : Deze middag is er voor de kinderen zelf ook van alles te beleven, natuurlijk onder het genot van allerlei versnaperingen
Aanmelding      : Kan via e-mail naar info@dharma-health.nl onder vermelding van Geef om elkaar sponsorloop. Vermeld per loper naam, school en groep. Via dit e-mailadres wordt dan per omgaande de benodigde informatie toegestuurd. Na de loop volgt de link naar het fotoalbum van deze bijzondere middag .

De lopertjes worden begeleid door vrijwilligers van o.a. de atletiekvereniging Eindhoven, die ook mee rennen. Familie en vrienden zijn van harte welkom deel te nemen aan de gezellige warming up en vervolgens alle deelnemers vanaf de tribune aan te moedigen.

Het resultaat
‘Geef om elkaar’ zet zich vanuit gezondheidscentrum Dharmahealth al meer dan 5 jaar in voor Eindhovense achterstandsgezinnen, die een steuntje in de rug erg goed kunnen gebruiken (in Tilburg gebeurt dit inmiddels al 10 jaar vanuit De Zonnevlecht ). Om ervoor te zorgen dat de hulp op de goede plek terecht komt wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen, de voedselbank en Pater Poels. De Kerstpakketten worden gevuld met allerlei heerlijkheden die passen bij de decembermaand en speelgoed op leeftijd van de kinderen in het gezin. De inhoud wordt zoveel als mogelijk via sponsoring gerealiseerd. Samen met de bijdrage die tijdens de sponsorloop bij elkaar wordt gebracht kan zo een aansprekend, feestelijk pakket worden samengesteld. Zodat zoveel mogelijk gezinnen voelen dat wij met elkaar werkelijk om hen geven.

Achtergrond
Platform31, kenniscentrum voor stedelijke en regionale ontwikkeling uit Den Haag, becijfert dat inmiddels ruim 600.000 kinderen Nederland in armoede leven. Wat betekent dat dit geldt voor minimaal 1 : 8 kinderen. Vier jaar geleden sprak het Cultureel en Sociaal Planbureau nog over 400.000 kinderen. Ook die kinderen gunnen we een warme, speciale decembermaand. Zoals zij die in hun omgeving zien.

Ondersteuning en meer informatie
Bent u geïnteresseerd in de actie en/of wilt u de informatie onder de kinderen verspreiden, dan zijn wij uiteraard beschikbaar voor verdere ondersteuning. Of u nu een conceptbrief voor ouders, presentatiemateriaal, presentaties op school of andere middelen nodig heeft. U bent op ieder moment van harte welkom contact op te nemen met  ‘Geef om elkaar’ / Gezondheidscentrum  Dharmahealth via info@dharma-health.nl of telefoonnummer 040 2950125.
U kunt ons ook volgen op facebook: @GeefomelkaarTilburgEindhoven

Wij hopen van harte dat u wilt bijdragen aan een warme kerst voor bijstandskinderen.